THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG NHẬN HỒ SƠ CẤP MỚI/ CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TẠM DỪNG NHẬN HỒ SƠ CẤP MỚI/ CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo, hiện nay do số lượng phôi hộ chiếu tại TLSQ đã hết, do đó kể từ ngày 04/10/2022, TLSQ sẽ tạm dừng nhận hồ sơ cấp mới, cấp đổi hộ chiếu (do hết hạn, hỏng, mất, ngắn hạn...).  

Tổng lãnh sự quán xin thông báo và mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công dân./.