MỜI THAM DỰ HỘI THẢO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẬT BẢN HƯỚNG TỚI THÚC ĐẨY TRUNG HÒA CARBON

MỜI THAM DỰ HỘI THẢO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẬT BẢN HƯỚNG TỚI THÚC ĐẨY TRUNG HÒA CARBON

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho rằng đổi mới đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Hiện nay, nhiều khu công nghiệp đã được phát triển ở Việt Nam, trong khi quá trình công nghiệp hóa đang diễn ra nhanh chóng, vấn đề môi trường do ô nhiễm không khí, nước và đất ngày càng rõ rệt và chính quyền địa phương đang có nhiều thay đổi trong luật Bảo vệ Môi trường nhằm siết chặt các quy định này.

Nhiều công ty từ vùng Kansai, Nhật Bản cũng đang mở rộng sang Việt Nam và tham gia các hoạt động giao thương thông qua hợp tác công nghệ môi trường để giải quyết các vấn đề môi trường ở Việt Nam trong lĩnh vực nước thải công nghiệp, chất thải và tiết kiệm năng lượng.

Lần này, chúng tôi tổ chức hội thảo công nghệ môi trường với mục đích giới thiệu những nỗ lực trong lĩnh vực môi trường ở Kansai, các công nghệ môi trường và tiết kiệm năng lượng của các công ty Nhật Bản nhằm kết nối, hợp tác với các cơ quan chính phủ Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy trung hòa carbon trong tương lai.

          * Thông tin Hội thảo:

       + Thời gian:  Ngày 03 tháng 03 năm 2021 (Thứ năm) 13:30-16:00 (Giờ Việt Nam)

       + Hình thức tổ chức hội nghị:  Trực tuyếnNền tảng: Cisco Webex

​       + Đơn vị tổ chức: Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai Hiệp hội Tu nghiệp Kỹ thuật Hải ngoại Nhật Bản (AOTS)

       + Phối hợp tổ chức: Diễn đàn Thúc đẩy Trao đổi Kinh doanh Tiết kiệm Năng lượng và Môi trường Kansai, Châu Á (Team E-Kansai) Cục công trình nước thành phố Osaka (hệ thống đối tác kinh doanh nước ở nước ngoài)

       + Ngôn ngữ:  Phiên dịch Nhật - Việt đồng thời

       + Đại biểu tham gia: 

 • Phía Việt Nam: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, tư vấn về môi trường, v.v…
 • Phía Nhật Bản: Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai, Sở Môi trường thành phố Osaka, Sở Xây dựng thành phố Osaka, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka (Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka) và các doanh nghiệp Nhật Bản.

       + Lệ phí tham gia:  Miễn phí

          + Cách thức tham gia:  Để tham gia hội thảo (Bắt đầu lúc 13:30, Thứ Năm, ngày 3 tháng 3 năm 2022), mời quý vị nhấn đường link sau, nhập tên và địa chỉ email:

https://aotsp.webex.com/aotsp/j.php?MTID=m638c4 21e8ef8de09ecbf608d86d83dca

          + Thông tin liên lạc và hỏi đáp: Anh Nguyễn Trương Chính, Điều phối viên Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai tại Việt Nam, SĐT: 0982006425, Email: mailtochinh@gmail.com

       + Nội dung chương trình:

 • Phát biểu khai mạc
 • Giới thiệu dự án: “Các hoạt động trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam của Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai”, Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai;
 • Bài trình bày:
 1. “Hiện trạng và triển vọng tham gia vào lĩnh vực môi trường tại Việt Nam, dưới góc nhìn của Doanh nghiệp Nhật Bản”, Công ty Innovare, Nhật Bản;
 2. “Các biện pháp xử lý ô nhiễm tại Nhật Bản và khả năng áp dụng tại Việt Nam”, Đại học Setsunan, Nhật Bản Giáo sư Murase.
 • Giới thiệu công nghệ:
 1. “Công nghệ màng lọc và Hệ thống phân tách rắn lỏng trong xử lý nước thải công nghiệp”, Công ty CP Toyo Screen, Nhật Bản;
 2. “Giới thiệu màng lọc sợi rỗng của Công ty Kuraray”, Công ty Kuraray Trading, Nhật Bản;
 3. “Ví dụ áp dụng Hệ thống kiểm soát xử lý nước sử dụng cảm biến amoniac”, Công ty Horiba Advance Techno, Nhật Bản.
 4. “Công nghệ phát điện từ rác thải của Công ty Hitachi Zosen”, Công ty Hitachi Zosen, Nhật Bản.
 • Phần trao đổi, hỏi đáp:
 • Phát biểu bế mạc.