Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà tiếp đại diện Cục Du lịch Osaka và Ban tổ chức “Global Talent & Business Meetup”

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà tiếp đại diện Cục Du lịch Osaka và Ban tổ chức “Global Talent & Business Meetup”

Ngày 5/4/2021, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Tổng Lãnh sự Nguyễn Hồng Hà đã tiếp đại diện Cục Du lịch Osaka và Ban tổ chức sự kiện “Global Talent & Business Meetup”.

TLS Gap Cuc Du lich Osaka

Đại diện Cục Du lịch Osaka và Ban tổ chức chương trình “Global Talent & Business Meetup” đã giới thiệu các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên, du học sinh Việt Nam tại Osaka trong những năm qua, trong đó có sự kiện “Global Talent & Business Meetup”, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng và tiếp tục triển khai tốt hơn nữa các hoạt động giao lưu cũng như giới thiệu, kết nối để hỗ trợ tốt hơn nữa cho các sinh viên, du học sinh Việt Nam, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.

TLS Gap Cuc Du lich Osaka

Tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Nguyễn Hồng Hà đánh giá cao các hoạt động của Cục Du lịch Osaka và hiệu quả của chương trình “Global Talent & Business Meetup” và khẳng định sẽ quan tâm, phối hợp và hỗ trợ Cục du lịch Osaka và Ban tổ chức chương trình trong các hoạt động sắp tới.