Văn phòng chính phủ có công văn số 7937/VPCP-HTQT thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh về thẩm quyền, thủ tục xét duyệt nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài

Ngày 29/10/2021, Văn phòng chính phủ có Công văn số 7937/VPCP-HTQT thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về thẩm quyền, thủ tục xét duyệt nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài, cụ thể như sau: 

- Các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương, trên cơ sở thống nhất với cơ quan y tế địa phương về phương án phòng dịch, chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài nhập cảnh làm việc với cơ quan mình và một số trường hợp nhân đạo, đặc biệt khác (khám chữa bệnh, thai sản...).

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài nhập cảnh làm việc với địa phương mình, đồng thời ủy quyền cho cơ quan đầu mối có thẩm quyền giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh làm việc, học tập, nhân đạo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng đối tượng và bố trí địa điểm cách ly y tế phù hợp, an toàn phòng chống dịch.

- Các cơ quan chức năng và địa phương sau khi hướng dẫn cụ thể và tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị cho người nước ngoài nhập cảnh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, yêu cầu thực hiện thẩm định và chịu trách nhiệm trả lời không quá 05 ngày làm việc theo quy định hiện hành (Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/06/2014).

Theo đó, các trường hợp nhập cảnh theo mời đón của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương[1], cơ quan, tổ chức tại địa phương[2] cần nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực tại Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền của địa phương về phương án đưa đón, cách ly phòng dịch. 

Đối với các trường hợp xin nhập cảnh Việt Nam dưới 14 ngày, các cơ quan, tổ chức mời đón giải quyết việc nhập cảnh theo quy trình nêu trên và phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/08/2020.

Trân trọng thông báo.


[1] Không phải nộp hồ sơ cho Tổ công tác 5 Bọ (thông qua Bộ Ngoại giao), các bộ ngành, cơ quan trung ương tự quyết định và chịu trách nhiệm việc mời đón.

[2] Cần có ý kiến của UBND cấp tỉnh về chủ trương nhập cảnh.