LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2022

12

 

CHÚ THÍCH:

 

Ngày

Ngày lễ Việt Nam

Ngày lễ Nhật Bản

Tháng 2

31/01 đến ngày 04/02

Tết Nguyên Đán

11/02

Ngày Quốc khánh

23/02

Ngày sinh nhật Nhật Hoàng

Tháng 3

21/03

Ngày xuân phân

Tháng 4

10/04

Giỗ tổ Hùng Vương

11/04

Giỗ tổ Hùng Vương

(Nghỉ bù)

29/04

Ngày Showa

Tháng 5

02/05

Ngày thống nhất đất nước (Nghỉ bù)

03/05

Ngày Quốc tế lao động (Nghỉ bù)

Ngày kỷ niệm hiến pháp

04/05

Ngày cây xanh

05/05

Ngày trẻ em

Tháng 7

18/07

Ngày của biển

Tháng 8

11/08

Ngày của núi

Tháng 9

01/09

Nghỉ ngày Quốc khánh

02/09

Ngày Quốc khánh

19/09

Ngày kính lão

23/09

Ngày thu phân

Tháng 10

10/10

Ngày thể thao

Tháng 11

03/11

Ngày văn hóa

23/11

Ngày cảm tạ lao động