THỦ TỤC XÁC NHẬN GIẤY PHÉP LÁI XE

 

Công dân khi đổi Giấy phép lái xe của Việt Nam sang Giấy phép lái xe của Nhật Bản cần làm thủ tục "Xác nhận bằng thật". 

Hồ sơ gồm:

1/ 01 bản photo màu Giấy phép lái xe (copy 2 mặt GPLX, không gửi bằng gốc);

2/ 01 bản photo màu Hộ chiếu trang 2 và 3

3/ In trang đầu tiên kết quả tra cứu thông tin GPLX từ website:

 https://gplx.gov.vn/default.aspx;

4/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

5/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (PHIEU DE NGHI VA THONG TIN LIEN HE.doc)

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

 Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

(Hồ sơ Giấy phép lái xe)

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi 4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka

(Hồ sơ Giấy phép lái xe)