TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI OSAKA – NHẬT BẢN

 

Địa chỉ: 4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka, Japan 〒590-0952
Tổng đài                 : +81-72-221-6666
Đường dây nóng     :+8190-4769-6789 (Bảo hộ công dân/Lãnh sự);
Fax                          :+81-72-221-6667.

Ga tàu gần nhất: 

1. Ga Sakai Higashi:  Cách 800m

2. Ga Sakai:               Cách 1000m

Ảnh tòa nhà Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

 

Google maps