THỦ TỤC HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

 

I/ THỦ TỤC CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin cấp Hộ chiếu (Tờ khai tải tại đây) (bản PDF tải tại đây); 02 ảnh màu, phông nền trắng, cỡ 04cm x 06cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây; đánh máy, không viết tay

2/ Bản gốc Jyuminhyo

3/ 01 bản photo màu thẻ cư trú;

4/ Hộ chiếu bản gốc + 01 bản photo màu (trang 2 và 3 hộ chiếu);

5/ 01 bản photo màu chứng minh nhân dân/căn cước công dân còn hạn(nếu có), để cơ quan ghi số CMND/CCCD vào hộ chiếu mới; 

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

 

 

II/ THỦ TỤC CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU BỊ MẤT

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin cấp Hộ chiếu (Tờ khai tải tại đây) (bản PDF tải tại đây); 02 ảnh màu, phông nền trắng, cỡ 04cm x 06cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây; đánh máy, không viết tay

2/ Bản sao hộ chiếu bị mất;

3/ Bản gốc Jyuminhyo, 01 bản photo màu thẻ cư trú;

4/ Chứng minh thư/Căn cước công dân/Hộ khẩu thường trú tại Việt Nam/Bằng lái xe (Bản gốc, hoặc bản sao công chứng). 

5/ Đơn trình báo mất hộ chiếu (tải tờ khai tại đây)

6/Trường hợp không có các giấy tờ ở mục 4, đề nghị cung cấp Giấy xác nhận nhân sự do công an địa phương cấp (dán ảnh, có dấu giáp lai ảnh (mẫu tham khảo: tải tại đây), nhờ người nhà ở Việt Nam xin xác nhận do Công an phường/xã tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở Việt Nam cấp, dấu đỏ); và bản photo CMND/CCCD/Sổ Hộ khẩu.

7/ Giấy báo cảnh sát bản gốc (công dân chụp lại để sử dụng khi cần).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

 

 

III/ THỦ TỤC CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU BỊ HỎNG

 Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin cấp Hộ chiếu (Tờ khai tải tại đây) (bản PDF tải tại đây); 02 ảnh màu, phông nền trắng, cỡ 04cm x 06cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây; đánh máy, không viết tay

2/ Bản gốc Jyuminhyo, 01 bản photo màu thẻ cư trú;

3/ 01 bản sao màu hộ chiếu trước khi bị hỏng;

4/ 01 bản photo màu Chứng minh thư/Căn cước công dân/Hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

5/ Hộ chiếu gốc bị hỏng.

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.