THỦ TỤC HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

  * Tất cả các trường hợp cấp đổi, gia hạn hộ chiếu, bị mất hộ chiếu, hộ chiếu quá hạn... công dân làm thủ tục trực tiếp tại Tổng lãnh sự quán.  

   *  Hiện nay các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản chưa cấp hộ chiếu gắn chip điện tử.

I. THỦ TỤC SỐ 3: CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU, CẤP HỘ CHIẾU LẦN ĐẦU

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai (tải tại đây)

- Nội dung được khai trên máy tính, in ra, ký tên;

- 02 ảnh màu, phông nền trắng, cỡ 3.5cm x 4.5cm, hoặc 4cm x 6 cm; ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt. Không sử dụng ảnh nền xanh hoặc ảnh đen trắng

2/ Bản gốc Jyuminhyo và copy thẻ cư trú (Zairyu card).

3/ Hộ chiếu bản gốc và bản photocopy trang 2,3,4;

Trường hợp hộ chiếu quá thời hạn cấp đổi, cần có copy CMND / CCCD;

* Trường hợp có sự thay đổi thông tin về thân nhân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất, nộp bản chụp CMND / CCCD hoặc giấy tờ khác có liên quan do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; 

* Trường hợp chưa đủ 14 tuổi, nộp bản sao / bản chụp (có bản chính để đối chiếu) của Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh. Đối với trẻ mới sinh tại Nhật Bản, để cấp hộ chiếu lần đầu, Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh phải do cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cấp.

II. THỦ TỤC SỐ 4: CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU BỊ MẤT

   Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai (tải tại đây)

- khai trên máy tính, in ra, ký tên, 02 ảnh màu, phông nền trắng, cỡ 3.5cm x 4.5cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt. 

2/ Bản gốc dấu đỏ Giấy xác nhận nhân sự

 (nhờ người nhà ở Việt Nam xin xác nhận do Công an phường/xã tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở Việt Nam cấp)

  * Tờ khai Đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp Hộ chiếu (tải tại đây)

3/ Copy hộ chiếu bị mất

4/ Giấy báo cảnh sát (công dân copy lại để sử dụng khi cần thiết)

5/ Bản gốc Juminhyo, copy thẻ cư trú

6/ Lý lịch tự khai (mẫu tải tại đây)

7/ Giấy chứng nhận đang làm việc do Công ty cấp hoặc Giấy chứng nhận đang theo học do nhà trường cấp (đối với những người có visa học tập, thực tập sinh, kỹ sư...)

Trường hợp cư trú bất hợp pháp cần có giấy đã trình diện do Niukan cấp

8/ Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân (Xuất trình bản gốc và nộp bản copy)

9/ Bản sao hộ khẩu thường trú tại Việt Nam; Bản sao giấy khai sinh
 

III. THỦ TỤC SỐ 5: CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU BỊ HỎNG
   - Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai (tải tại đây); khai trên máy tính, in ra, ký tên, 02 ảnh màu, phông nền trắng, cỡ 3.5cm x 4.5cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt. 

2/ Bản gốc Juminhyo, copy thẻ cư trú 2 mặt;

3/ Copy Chứng minh thư/Căn cước công dân/hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

4/ Hộ chiếu gốc bị hỏng và copy.

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.