THỦ TỤC HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

 

I/ THỦ TỤC CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin cấp Hộ chiếu (Tờ khai tải tại đây); 02 ảnh màu, phông nền trắng hoặc xanh, cỡ 3.5cm x 4.5cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây;

2/ Bản gốc Jyuminhyo và bản sao thẻ cư trú;

3/ Hộ chiếu bản gốc; 01 bản sao trang 2 và 3 hộ chiếu; 01 bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân; 

4/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

(Hồ sơ hộ chiếu)

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi 4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka

(Hồ sơ hộ chiếu)

 

 

II/ THỦ TỤC CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU BỊ MẤT

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin cấp Hộ chiếu (Tờ khai tải tại đây); 02 ảnh màu, phông nền trắng hoặc xanh, cỡ 3.5cm x 4.5cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây;

2/ Bản sao hộ chiếu bị mất;

3/ Bản gốc Jyuminhyo, bản sao thẻ cư trú;

4/ Chứng minh thư/Căn cước công dân/Hộ khẩu thường trú tại Việt Nam (Bản gốc, hoặc bản sao công chứng). Trường hợp không có bản gốc thì cung cấp bản photocopy.

5/ Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu tải tại đây);

6/ Trường hợp không có các giấy tờ ở mục 4, đề nghị cung cấp Giấy xác nhận nhân thân do công an địa phương cấp (dán ảnh, có dấu giáp lai ảnh (mẫu tham khảo: tải tại đây), nhờ người nhà ở Việt Nam xin xác nhận do Công an phường/xã tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở Việt Nam cấp, dấu đỏ);

7/ Giấy báo cảnh sát bản gốc (công dân chụp lại để sử dụng khi cần).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook:Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka  

 

 

III/ THỦ TỤC CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU BỊ HỎNG

 Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin cấp Hộ chiếu (Tờ khai tải tại đây); 02 ảnh màu, phông nền trắng hoặc xanh, cỡ 3.5cm x 4.5cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây;

2/ Đơn giải trình lý do hộ chiếu bị hỏng;

3/ Bản gốc Jyuminhyo, bản sao thẻ cư trú;

4/ Bản sao hộ chiếu trước khi bị hỏng;

5/ Bản sao Chứng minh thư/Căn cước công dân/Hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

6/ Hộ chiếu gốc bị hỏng.

* Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka  

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

(Hồ sơ Hộ chiếu hỏng)

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi 4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka

(Hồ sơ Hộ chiếu hỏng)