THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN/

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN/

TRÍCH LỤC GHI CHÚ KẾT HÔN/LY HÔN

 

Quy định chung:

1/ Chỉ công dân Việt Nam đang học tập và làm việc ở Nhật Bản được làm thủ tục đăng ký kết hôn tại CQĐD của Việt Nam tại Nhật Bản. Các công dân sang Nhật Bản theo diện visa du lịch, ngắn hạn không được làm thủ tục đăng ký kết hôn;

2/ Công dân Việt Nam muốn đăng ký kết hôn với người Nhật hoặc Việt Nam tại Shiyakusho phải xin cấp Giấy đủ điều kiện kết hôn​ tại CQĐD của Việt Nam tại Nhật Bản;

3/ Công dân sau khi đăng ký kết hôn tại Shiyakusho thì làm thủ tục Ghi chú kết hôn;

4/ Công dân muốn xin trợ cấp thuê nhà/ nuôi con/ kết hôn tại Việt Nam hoặc mục đích khác phải xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. (Trường hợp tái hôn hoặc chồng/vợ đã chết, thì cần nộp bản sao trích lục bản án/quyết định của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử của người chồng/vợ đã chết);

5/ Công dân lưu ý khai đúng mẫu, đủ các mục; địa chỉ nơi cư trú khai theo phiên âm Romaji trên website của Shiyakuso nơi cư trú. Công dân hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tờ khai;

Tài liệu tiếng Nhật trong hồ sơ cần được dịch sang tiếng Việt bởi cơ quan có thẩm quyền. 

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

 

 I/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

婚姻証明書

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai đăng ký kết hôn (tờ khai tải tại đây) (bản PDF tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây);  (đánh máy, không viết tay)

Hai bên nam, nữ cùng khai và ký tên vào Tờ khai; kèm theo ảnh cỡ 3,5x4,5cm;

2/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: do UBND xã/phường ở Việt Nam cấp; hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước thứ 3 nơi công dân cư trú trước khi tới Nhật Bản cấp. Nội dung chứng nhận chưa đăng ký kết hôn trong giai đoạn cư trú nơi đó, mục đích cấp giấy xác nhận dùng để kết hôn (mẫu tham khảo: tải tại đây); giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp, bản gốc, dấu đỏ;

Trường hợp công dân cần giấy ủy quyền để người thân ở Việt Nam xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND xã/phường, công dân tham khảo thủ tục chứng thực chữ ký vào giấy ủy quyền (tham khảo tại đây)

3/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakusho/Kuyakusho các nơi cư trú từ khi sang Nhật Bản cho đến nay (結婚届受理していない証明書) (mẫu tham khảo: tải tại đây);

*Công dân điện thoại đến các Shiyakusho nơi mình đang và đã từng cư trú, đề nghị xác nhận cho toàn bộ thời gian cư trú tại Nhật Bản đến hiện tại. Các Shiyakuso sẽ hướng dẫn cách thức thực hiện cụ thể. Các Shiyakusho sẽ hướng dẫn cách thức thực hiện cụ thể;(tham khảo hướng dẫn cách xin trên website của thành phố Osaka: 大阪市:独身証明書の交付請求 (…>戸籍に関すること>戸籍証明の交付請求に関すること) (osaka.lg.jp).

*Trường hợp gặp khó khăn trong việc xin giấy xác nhận, công dân làm Bản cam kết (mẫu tải tại đây) (bản PDF tải tại đây). TLSQ sẽ tiến hành xác minh đối với từng trường hợp cụ thể;

4/ Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền, xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

5/ Giấy xác nhận cư trú (Jyuminhyo, bản chính); 

6/ 01 bản Photo màu Thẻ ngoại kiều (2 mặt);

7/ 01 bản Photo màu trang 2, 3 của hộ chiếu và trang visa;

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

 

  

II/ CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN

婚姻要件具備証明書 

Hồ sơ gồm:  

1/ Tờ khai xin cấp Giấy đủ điều kiện kết hôn (tờ khai tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây); đánh máy, không viết tay

2/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: do UBND xã/phường ở Việt Nam cấp; hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước thứ 3 nơi công dân cư trú trước khi tới Nhật Bản cấp. Nội dung chứng nhận chưa đăng ký kết hôn trong giai đoạn cư trú nơi đó, mục đích cấp giấy xác nhận dùng để kết hôn (mẫu tham khảo: tải tại đây); giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp, bản gốc, dấu đỏ;

3/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakusho/Kuyakusho các nơi cư trú từ khi sang Nhật Bản cho đến nay (結婚届受理していない証明書) (mẫu tham khảo: tải tại đây);

* Công dân liên hệ với các Shiyakusho đã từng cư trú trước đây, hỏi thủ tục và cách thức xin cấp Giấy xác nhận. Các Shiyakusho sẽ hướng dẫn cách thức thực hiện cụ thể.

* Trường hợp gặp khó khăn trong việc xin giấy xác nhận, công dân làm Bản cam kết (mẫu tải tại đây). TLSQ sẽ tiến hành xác minh đối với từng trường hợp cụ thể. 

4/ Giấy xác nhận cư trú (Jyuminhyo, bản chính); 

5/ 01 bản Photo màu Thẻ ngoại kiều (2 mặt);

6/ 01 bản Photo màu trang 2 và 3 hộ chiếu và trang visa

7/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi rõ địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (lưu ý không bóc mã truy vết) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東

4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

 (Hồ sơ xin Giấy xác nhận Đủ điều kiện kết hôn)

 

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi

4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka     

 

(Hồ sơ xin Giấy xác nhận Đủ điều kiện kết hôn)

 

 

III/ CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN TRONG THỜI GIAN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN

婚姻状況確認書

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Tờ khai tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây); đánh máy, không viết tay

2/Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakusho/Kuyakusho các nơi cư trú từ khi sang Nhật Bản cho đến nay (結婚届受理していない証明書) (mẫu tham khảo: tải tại đây);

* Công dân liên hệ với các Shiyakusho đã từng cư trú trước đây, hỏi thủ tục và cách thức xin cấp giấy xác nhận. Các Shiyakusho sẽ hướng dẫn cách thức thực hiện cụ thể.

* Trường hợp gặp khó khăn trong việc xin giấy xác nhận, công dân làm Bản cam kết (mẫu tải tại đây). TLSQ sẽ tiến hành xác minh đối với từng trường hợp cụ thể. 

* Trường hợp đã ly hôn thì gửi kèm theo bản copy quyết định của Tòa án hoặc của Shiyakusho; phải làm thủ tục Trích lục ghi chú ly hôn, phải có giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakusho/Kuyakusho từ khi đã ly hôn đến nay.

3/ Giấy xác nhận cư trú (Jyuminhyo, bản chính); 

4/ 01 bản Photo màu Thẻ ngoại kiều (2 mặt);

5/ 01 bản Photo màu trang 2 và 3 hộ chiếu và trang visa

6/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi rõ địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (lưu ý không bóc mã truy vết) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

 ₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東

4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

(Hồ sơ xin cấp Xác nhận tình trạng hôn nhân)

 

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi

4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka

 

(Hồ sơ xin cấp Xác nhận tình trạng hôn nhân)

  

 

IV/ CẤP TRÍCH LỤC GHI CHÚ KẾT HÔN

婚姻本籍帳記載抄録証明書 

Hồ sơ gồm: 

1/ Tờ khai xin cấp Giấy trích lục Ghi chú kết hôn (tờ khai: tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây); đánh máy, không viết tay

2/ Giấy xác nhận cư trú (Jyuminhyo) của 2 người (bản chính);

3/ 01 bản Photo màu thẻ cư trú 2 mặt;

4/ Giấy thụ lý kết hôn do Shiyakusho cấp (結婚届受理証明書) bản chính;

Lưu ý: Một số trường hợp đã đăng ký kết hôn tại Shiyakusho, chưa làm thủ tục đủ điều kiện kết hôn tại Tổng lãnh sự quán trước đó, thì cần hoàn thiện thủ tục Đủ điều kiện đăng ký kết hôn (thủ tục số 6)

5/ 01 bản Photo màu trang 2 và 3 hộ chiếu của 02 vợ chồng. Trường hợp vợ/chồng là người Nhật, nếu không có hộ chiếu có thể nộp bản sao giấy phép lái xe;

6/ Bản sao giấy đủ điều kiện kết hôn đã được TLSQ cấp trước đó;

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

* Lưu ý: Các trường hợp làm thủ tục kết hôn vắng mặt tại Shiyakusho (một người ở Nhật, một người ở Việt Nam) thì công dân hoàn thiện thủ tục trích lục ghi chú kết hôn tại Việt Nam. Tổng lãnh sự quán không thụ lý hồ sơ trong trường hợp này. 

 

 V/ CẤP TRÍCH LỤC GHI CHÚ LY HÔN

離婚本籍帳記載抄録証明書

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin cấp Giấy trích lục ghi chú ly hôn (tờ khai: tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây); đánh máy, không viết tay

2/ Giấy xác nhận cư trú (Jyuminhyo) bản chính + Thẻ ngoại kiều photo;

3/ Giấy thụ lý ly hôn do Shiyakusho cấp hoặc Phán quyết của Tòa án (bản chính hoặc sao công chứng); 

4/ Bản photo trang 2 và 3 hộ chiếu của người làm đơn và của vợ/chồng cũ (nếu không có bản sao hộ chiếu của người đã ly hôn thì hồ sơ cũng được chấp nhận);

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.