THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN/

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN/

TRÍCH LỤC GHI CHÚ KẾT HÔN/LY HÔN

 

Quy định chung:

1/ Chỉ công dân Việt Nam đang học tập và làm việc ở Nhật Bản được làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka. Các công dân sang Nhật Bản theo diện visa du lịch, ngắn hạn không được làm thủ tục đăng ký kết hôn;

2/ Công dân đã đăng ký kết hôn tại Shiyakusho thì làm thủ tục Ghi chú kết hôn;

3/ Công dân muốn đăng ký kết hôn tại Shiyakusho phải xin cấp Giấy đủ điều kiện kết hôn​;

4/ Công dân muốn xin trợ cấp thuê nhà/ nuôi con/ kết hôn tại Việt Nam hoặc mục đích khác phải xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. (Trường hợp tái hôn hoặc chồng/vợ đã chết, thì cần nộp bản sao trích lục bản án/quyết định của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử của người chồng/vợ đã chết);

5/ Công dân lưu ý khai đúng mẫu, đủ các mục; địa chỉ nơi cư trú khai theo phiên âm Romaji trên website của Shiyakuso nơi cư trú. Công dân hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tờ khai và mọi chi phí phát sinh trong trường hợp cung cấp thông tin sai;

6/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook:Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka  

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東

4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi

4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka

  

 I/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

婚姻証明書

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai đăng ký kết hôn (tờ khai tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây); 

Hai bên nam, nữ cùng khai và ký tên vào Tờ khai; kèm theo ảnh cỡ 3,5x4,5cm;

2/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: do UBND xã/phường ở Việt Nam cấp; hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước thứ 3 nơi công dân cư trú trước khi tới Nhật Bản cấp. Nội dung chứng nhận chưa đăng ký kết hôn trong giai đoạn cư trú nơi đó, mục đích cấp giấy xác nhận dùng để kết hôn (mẫu tham khảo: tải tại đây); giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp, bản gốc, dấu đỏ;

3/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakusho/Kuyakusho các nơi cư trú từ khi sang Nhật Bản cho đến nay (結婚届受理していない証明書) (mẫu tham khảo: tải tại đây);

* Công dân liên hệ với các Shiyakusho đã từng cư trú trước đây, hỏi thủ tục và cách thức xin cấp giấy xác nhận. Các Shiyakusho sẽ hướng dẫn cách thức thực hiện cụ thể.

* Trường hợp gặp khó khăn trong việc xin giấy xác nhận, công dân làm Bản cam kết (mẫu tải tại đây). TLSQ sẽ tiến hành xác minh đối với từng trường hợp cụ thể. 

4/ Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền, xác nhận không có bệnh tâm thần, đủ sức khỏe kết hôn;

5/ Giấy xác nhận cư trú (Jyuminhyo, bản chính); 

6/ 01 Bản sao Thẻ ngoại kiều (2 mặt);

7/ 01 Bản sao trang 2, 3 của hộ chiếu và trang visa;

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka  

 

  

II/ CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN

婚姻要件具備証明書 

Hồ sơ gồm:  

1/ Tờ khai xin cấp Giấy đủ điều kiện kết hôn (tờ khai tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây); 

2/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: do UBND xã/phường ở Việt Nam cấp; hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước thứ 3 nơi công dân cư trú trước khi tới Nhật Bản cấp. Nội dung chứng nhận chưa đăng ký kết hôn trong giai đoạn cư trú nơi đó, mục đích cấp giấy xác nhận dùng để kết hôn (mẫu tham khảo: tải tại đây); giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp, bản gốc, dấu đỏ;

3/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakusho/Kuyakusho các nơi cư trú từ khi sang Nhật Bản cho đến nay (結婚届受理していない証明書) (mẫu tham khảo: tải tại đây);

* Công dân liên hệ với các Shiyakusho đã từng cư trú trước đây, hỏi thủ tục và cách thức xin cấp Giấy xác nhận. Các Shiyakusho sẽ hướng dẫn cách thức thực hiện cụ thể.

* Trường hợp gặp khó khăn trong việc xin giấy xác nhận, công dân làm Bản cam kết (mẫu tải tại đây). TLSQ sẽ tiến hành xác minh đối với từng trường hợp cụ thể. 

4/ Giấy xác nhận cư trú (Jyuminhyo, bản chính); 

5/ 01 Bản sao Thẻ ngoại kiều (2 mặt);

6/ 01 Bản sao trang 2 và 3 hộ chiếu và trang visa

7/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook:Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東

4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

 (Hồ sơ xin Giấy xác nhận Đủ điều kiện kết hôn)

 

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi

4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka     

 

(Hồ sơ xin Giấy xác nhận Đủ điều kiện kết hôn)

 

 

III/ CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN TRONG THỜI GIAN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN

婚姻状況確認書

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Tờ khai tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây); 

2/Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakusho/Kuyakusho các nơi cư trú từ khi sang Nhật Bản cho đến nay (結婚届受理していない証明書) (mẫu tham khảo: tải tại đây);

* Công dân liên hệ với các Shiyakusho đã từng cư trú trước đây, hỏi thủ tục và cách thức xin cấp giấy xác nhận. Các Shiyakusho sẽ hướng dẫn cách thức thực hiện cụ thể.

* Trường hợp gặp khó khăn trong việc xin giấy xác nhận, công dân làm Bản cam kết (mẫu tải tại đây). TLSQ sẽ tiến hành xác minh đối với từng trường hợp cụ thể. 

* Trường hợp đã ly hôn thì gửi kèm theo bản copy quyết định của Tòa án hoặc của Shiyakusho; phải làm thủ tục Trích lục ghi chú ly hôn, phải có giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakusho/Kuyakusho từ khi đã ly hôn đến nay.

3/ Giấy xác nhận cư trú (Jyuminhyo, bản chính); 

4/ 01 Bản sao Thẻ ngoại kiều (2 mặt);

5/ 01 Bản sao trang 2 và 3 hộ chiếu và trang visa

6/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook:Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

 ₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東

4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

(Hồ sơ xin cấp Xác nhận tình trạng hôn nhân)

 

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi

4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka

 

(Hồ sơ xin cấp Xác nhận tình trạng hôn nhân)

  

 

IV/ CẤP TRÍCH LỤC GHI CHÚ KẾT HÔN

婚姻本籍帳記載抄録証明書 

Hồ sơ gồm: 

1/ Tờ khai xin cấp Giấy trích lục Ghi chú kết hôn (tờ khai: tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây); 

2/ Giấy xác nhận cư trú (Jyuminhyo) của 2 người (bản chính); Bản sao thẻ cư trú 2 mặt;

3/ Giấy thụ lý kết hôn do Shiyakusho cấp (結婚届受理証明書) bản chính;

4/ Bản sao trang 2 và 3 hộ chiếu của 02 vợ chồng. Trường hợp vợ/chồng là người Nhật, nếu không có hộ chiếu có thể nộp bản sao giấy phép lái xe;

5/ Bản sao giấy đủ điều kiện kết hôn đã được TLSQ cấp trước đó (nếu có);

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook:Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

     

 

 V/ CẤP TRÍCH LỤC GHI CHÚ LY HÔN

離婚本籍帳記載抄録証明書

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin cấp Giấy trích lục ghi chú ly hôn (tờ khai: tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây); 

2/ Giấy xác nhận cư trú (Jyuminhyo) bản chính;

3/ Giấy thụ lý ly hôn do Shiyakusho cấp hoặc Phán quyết của Tòa án; 

4/ Bản sao trang 2 và 3 hộ chiếu của người làm đơn và của vợ/chồng cũ (nếu không có bản sao hộ chiếu của người đã ly hôn thì hồ sơ cũng được chấp nhận);

5/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook:Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東

4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

(Hồ sơ xin cấp Trích lục Ly hôn)

 

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi

4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka

(Hồ sơ xin cấp Trích lục Ly hôn)