THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN/

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN/

TRÍCH LỤC GHI CHÚ KẾT HÔN/LY HÔN

 

* Một số nội dung cần lưu ý:  

 - Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

(Theo khoản 3, điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch")

- Thủ tục xin cấp Giấy đủ điều kiện kết hôn: để kết hôn tại cơ quan hành chính của Nhật (nếu phía Nhật yêu cầu) hoặc bổ sung hồ sơ xin trợ cấp thuê nhà/trợ cấp nuôi con tại Nhật.

- Thủ tục xin cấp Xác nhận tình trạng hôn nhân: để làm thủ tục kết hôn tại Việt Nam hoặc mục đích khác.

- Trường hợp đã đăng ký kết hôn tại Cơ quan hành chính của Nhật thì làm thủ tục Ghi chú kết hôn.

- Trường hợp đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Nhật thì làm thủ tục Ghi chú ly hôn 

I. THỦ TỤC SỐ 8: THỦ TỤC KẾT HÔN

- Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai thông tin theo link dưới đây hoặc quét QRCODE:

https://forms.office.com/r/3TRzy7vBWG

QRCode for DKKH

*Sau khi điền đầy đủ thông tin, quý công dân in tờ khai được gửi vào email đăng ký để nộp hồ sơ.

3/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: do UBND xã, phường ở Việt Nam cấp; hoặc ĐSQ, TLSQ Việt Nam ở nước thứ 3 nơi công dân cư trú trước khi tới Nhật Bản cấp. Mục đích dùng để kết hôn với …và giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp, bản gốc, dấu đỏ.

Xem thủ tục ủy quyền để ủy quyền cho người thân ở Việt Nam xin tại UBND xã/phường. Mẫu Giấy ủy quyền tham khảo tại đây (tải tại đây)

4/ Giấy xác nhận chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakuso/Kuyakusho các nơi cư trú cho đến ngày nộp hồ sơ (結婚届受理していない証明書) (xem mẫu)

* Công dân điện thoại đến các Shiyakusho nơi mình đang và đã từng cư trú, đề nghị xác nhận cho toàn bộ thời gian cư trú tại Nhật Bản đến hiện tại. Các Shiyakuso sẽ hướng dẫn cách thức thực hiện cụ thể. (tham khảo hướng dẫn cách xin trên website của thành phố Osaka: 大阪市:独身証明書の交付請求 …>戸籍に関すること>戸籍証明の交付請求に関すること) (osaka.lg.jp).

* Trường hợp không xin được xác nhận của Shi/Ku cần chứng minh lý do không xin được (ví dụ văn bản trả lời của Shi/Ku về việc không cấp...).

TLSQ không tiếp nhận hồ sơ không đầy đủ loại giấy tờ này.

5/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho bản chính); Copy thẻ cư trú 2 mặt;

6/ Giấy khám sức khỏe (tham khảo mẫu)

7/ Copy Hộ chiếu trang 2 và 3 của hai vợ chồng

* Thủ tục đăng ký kết hôn cấp cho công dân đang học tập và làm việc ở Nhật Bản.

* Công dân sang Nhật Bản theo diện visa du lịch, ngắn hạn không được cấp Đăng ký kết hôn.
       * Trường hợp tái hôn hoặc người kia đã chết, thì cần nộp bản chụp copy kèm xuất trình bản chính trích lục bản án/quyết định của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử của người chồng/vợ đã chết.

II. THỦ TỤC SỐ 9: CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN

- Hồ sơ gồm:  

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai  (tải tại đây); đánh máy, không viết tay

3/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giai đoạn trước khi xuất cảnh sang Nhật: Do UBND xã, phường ở Việt Nam cấp; hoặc ĐSQ, TLSQ Việt Nam ở nước thứ 3 nơi công dân cư trú trước khi tới Nhật Bản cấp. Mục đích dùng để kết hôn với …; giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp, bản gốc, dấu đỏ.

   Xem thủ tục ủy quyền để ủy quyền cho người thân ở Việt Nam xin tại UBND xã/phường. Mẫu Giấy ủy quyền tham khảo tại đây (tải tại đây)

4/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân) sau khi sang Nhật tới nay: Do cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại khu vực lãnh sự nơi đã từng cư trú trước đây cấp. Có thể xin giấy chưa thụ lý đăng ký kết hôn của Shiyakuso/Kuyakusho các nơi cư trú cho đến ngày nộp hồ sơ (結婚届受理していない証明書) (xem mẫu)

5/ Giấy xác nhận cư trú (Juminho, bản chính) ; Copy thẻ cư trú 2 mặt;

6/ Copy Hộ chiếu trang 2 và 3.

III. THỦ TỤC SỐ 10: CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN TRONG THỜI GIAN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN

 - Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai thông tin theo link dưới đây hoặc quét QRCODE:

https://forms.office.com/r/xNnGqJ3Pgy

QRCode for XNTTHN.png QRCode for XNTTHN.png

QRCode for XNTTHN.png