THỦ TỤC ỦY QUYỀN/

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

 

I/ QUY ĐỊNH CHUNG

1/ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (TLSQ) có thẩm quyền công chứng, chứng thực các loại văn bản, giấy tờ sau:

- Công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản với điều kiện việc từ chối nhận di sản phải thực hiện trước thời điểm phân chia di sản;

- Văn bản ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch;

- Chứng thực bản sao từ bản chính;

2/ Đối với việc mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam, công dân phải làm Hợp đồng ủy quyền và được chứng thực bởi TLSQ.

 

 

II/ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG GIẤY ỦY QUYỀN

Hồ sơ gồm:

1/ Giấy ủy quyền (mẫu tham khảo: tải tại đây): người ủy quyền soạn nội dung; không ký tên, không ghi ngày tháng;

2/ Bản sao trang 2 và trang 3 hộ chiếu của người ủy quyền và bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;

3/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack loại 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka  

 

 

III/ CHỨNG NHẬN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hồ sơ gồm:

1/ Hợp đồng ủy quyền (mẫu tham khảo: tải tại đây). Địa chỉ tại Nhật Bản ghi theo đúng tên phiên âm Romaji trên website của Shiyakusho nơi cư trú, không viết bằng tiếng Nhật; công dân hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Hợp đồng ủy quyền và mọi chi phí phát sinh do việc cung cấp thông tin sai;

2/ Chuẩn bị:

(i) 03 bản Hợp đồng ủy quyền; 

(ii) 01 Bản sao trang 2 và 3 hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người ủy quyền và người được ủy quyền;

(iii) 01 Bản sao giấy tờ về nhà đất (ví dụ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà/đất,...).

Lưu ý:

* Để đảm bảo Hợp đồng ủy quyền được chính xác, đúng quy định, công dân lập hợp đồng theo mẫu, tham khảo Văn phòng công chứng tại Việt Nam trước khi làm thủ tục tại TLSQ;

* In ra số lượng cần sử dụng, ít nhất là 03 bộ (trong đó 01 bộ lưu tại Tổng lãnh sự quán, 01 bộ lưu tại Văn phòng công chứng ở Việt Nam, 01 bộ công dân giữ để sử dụng);

* Trường hợp công dân ở xa không thể đến làm thủ tục trực tiếp tại Tổng lãnh sự quán, cần chuẩn bị kỹ hồ sơ như hướng dẫn nêu trên. Ngoài ra, công dân phải ký nháy vào góc phải phía dưới từng trang; ký và ghi rõ họ tên của người ủy quyền tại trang cuối của Hợp đồng. Cần lưu ý chữ ký trên Hợp đồng ủy quyền phải giống với chữ ký trên trang 3 của Hộ chiếu của người ủy quyền.

* Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpackloại 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka    

 

 

IV/ THỦ TỤC CÔNG CHỨNG VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Hồ sơ gồm:

1/ Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (mẫu tham khảo: tải tại đây).

2/ Chuẩn bị: (i) 03 Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế; (ii) 01 Bản sao trang 2 và 3 hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người từ chối;  (iii) 01 Bản sao giấy tờ về tài sản được thừa kế. 

3/ Bản sao Giấy chứng tử của người chết để lại di sản thừa kế.

* Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka    

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi 4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka