THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH/

TRÍCH LỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

 

1/ Điều kiện để trẻ em mới sinh được đăng ký quốc tịch Việt Nam:

 - Có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam;

 - Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch;

 - Mẹ đơn thân, là công dân Việt Nam;

 - Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài, thì phải có Văn bản Thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con (tải tại đây). Văn bản thỏa thuận phải được ký bởi cả cha và mẹ tại TLSQ, trước mặt viên chức lãnh sự TLSQ. Trong trường hợp cha hoặc mẹ không trực tiếp đến TLSQ làm thủ tục được, cha hoặc mẹ phải đến Phòng công chứng (Kosho Yakuba) gần nơi cư trú để xác nhận chữ ký vào văn bản thỏa thuận, có con dấu của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

2/ Quy trình thủ tục đăng ký quốc tịch, giấy khai sinh, trích lục ghi chú khai sinh

- Sử dụng tờ khai theo mẫu.

- Điền Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ và nộp cùng hồ sơ PHIEU DE NGHI VA THONG TIN LIEN HE_2.doc

Lưu ý: địa chỉ ghi theo đúng tên phiên âm Romaji trên website của Shiyakusho nơi cư trú; công dân hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tờ khai.

Tài liệu tiếng Nhật trong hồ sơ cần được dịch sang tiếng Việt bởi cơ quan có thẩm quyền. 

*   Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

 

Trường hợp chưa đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Nhật Bản

I/ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, HỘ CHIẾU LẦN ĐẦU

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai Đăng ký Khai sinh (Tờ khai tải tại đây) (Bản PDF tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây), bản sao khai sinh (tải tại đây); công dân nên xin thêm bản sao khai sinh cùng với bản chính khai sinh để sử dụng cho con sau này; đánh máy, không viết tay

2/ Tờ khai xin cấp Hộ chiếu (Tờ khai tải tại đây) (bản PDF tải tại đây); 02 ảnh màu, nền trắng, cỡ 04cm x 06cm; ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt, không cắt xén; 

3/ Giấy chứng sinh gốc (出生証明書)  phải có dấu đỏ của cơ sở y tế có thẩm quyền.

* Trước khi sinh con, cha mẹ cần chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết, đặc biệt là đề nghị với cơ sở y tế dự kiến sinh con cấp Giấy chứng sinh gốc có dấu của cơ sở y tế có thẩm quyền để nộp cho TLSQ để làm thủ tục khai sinh tại TLSQ.

4/ 01 bản photo màu Giấy chứng nhận kết hôn (kèm theo bản gốc để đối chiếu);

5/ Bản gốc Jyuminhyo của cha và mẹ;

6/ 01 bản photo màu thẻ cư trú của cha và mẹ;

7/ 01 bản photo màu trang 2 và trang 3 hộ chiếu của cha và mẹ;

*   Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

 

 

Trường hợp đã đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Nhật Bản

TRÍCH LỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH, HỘ CHIẾU

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (tờ khai tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây);  công dân nên xin thêm bản sao Trích lục ghi chú ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh để sử dụng cho con sau này;đánh máy, không viết tay

2/ Tờ khai xin cấp Hộ chiếu (Tờ khai tải tại đây(bản PDF tải tại đây); 02 ảnh màu, nền trắng, cỡ 04cm x 06cm; ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt, không cắt xén; đánh máy, không viết tay

3/ Thụ lý khai sinh do Shiyakusho cấp (bản chính);

4/ 01 bản photo màu Giấy chứng nhận kết hôn (kèm theo bản gốc để đối chiếu);

5/ Bản gốc Juminhyo của cha và mẹ;

6/ 01 bản photo màu  thẻ cư trú của cha và mẹ;

7/ 01 bản photo màu trang 2 và trang 3 hộ chiếu của cha và mẹ;

*   Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.


 

CẤP BẢN SAO KHAI SINH/TRÍCH LỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin cấp bản sao Khai sinh hoặc bản sao Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc Khai sinh (tải tại đây);đánh máy, không viết tay

2/ 01 bản photo màu Giấy Khai sinh/Trích lục khai sinh;

301 bản photo màu Hộ chiếu trang 02 và 03 của cha/mẹ

3/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi rõ địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (lưu ý không bóc mã truy vết) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

*   Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.