THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH/

TRÍCH LỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

 

1/ Điều kiện để trẻ em mới sinh được đăng ký quốc tịch Việt Nam:

 - Có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam;

 - Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch;

 - Mẹ đơn thân, là công dân Việt Nam;

 - Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài, thì phải có Văn bản Thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con (tải tại đây). Văn bản thỏa thuận phải được ký bởi cả cha và mẹ tại TLSQ, trước mặt viên chức lãnh sự TLSQ. Trong trường hợp không trực tiếp đến TLSQ làm thủ tục được, cha và mẹ phải đến Phòng công chứng (Kosho Yakuba) gần nơi cư trú để xác nhận chữ ký vào văn bản thỏa thuận, có con dấu của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

2/ Quy trình thủ tục đăng ký quốc tịch, giấy khai sinh, trích lục ghi chú khai sinh

- Sử dụng tờ khai theo mẫu.

Lưu ý: địa chỉ ghi theo đúng tên phiên âm Romaji trên website của Shiyakusho nơi cư trú; công dân hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tờ khai và mọi chi phí phát sinh do việc cung cấp thông tin sai.

- Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

*   Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook:Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka  

 

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

(Hồ sơ Khai sinh)

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi 4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka

(Hồ sơ Khai sinh)

 

Trường hợp chưa đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Nhật Bản

I/ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, HỘ CHIẾU LẦN ĐẦU

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai Đăng ký Khai sinh (Tờ khai tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây), bản sao khai sinh (tải tại đây); công dân nên xin thêm bản sao khai sinh cùng với bản chính khai sinh để sử dụng cho con sau này; 

2/ Tờ khai xin cấp Hộ chiếu (Tờ khai tải tại đây); 02 ảnh màu, nền trắng hoặc xanh, cỡ 3.5cm x 4.5cm; ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt, không cắt xén; 

3/ Giấy chứng sinh gốc (出生証明書)  phải có dấu của cơ sở y tế có thẩm quyền; hoặc Bản sao Giấy chứng sinh (出生証明書の写し) có dấu xác nhận của cơ sở y tế có thầm quyền.

* Trước khi sinh con, cha mẹ cần chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết, đặc biệt là đề nghị với cơ sở y tế dự kiến sinh con cấp Giấy chứng sinh gốc có dấu của cơ sở y tế có thẩm quyền để nộp cho TLSQ để làm thủ tục khai sinh tại TLSQ.

4/ Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn;

5/ Bản gốc Jyuminhyo của cha và mẹ;

6/ Bản sao thẻ cư trú của cha và mẹ;

7/ Bản sao trang 2 và trang 3 hộ chiếu của cha và mẹ;

8/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

*   Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook:Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka  

 

 

Trường hợp đã đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Nhật Bản

TRÍCH LỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH, HỘ CHIẾU

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (tờ khai tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây);  công dân nên xin thêm bản sao Trích lục ghi chú ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh để sử dụng cho con sau này;

2/ Tờ khai xin cấp Hộ chiếu (Tờ khai tải tại đây); 02 ảnh màu, nền trắng hoặc xanh, cỡ 3.5cm x 4.5cm; ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt, không cắt xén; 

3/ Thụ lý khai sinh do Shiyakusho cấp (bản chính);

4/ Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn;

5/ Bản gốc Jyuminhyo của cha và mẹ;

6/ Bản sao thẻ cư trú của cha và mẹ;

7/ Bản sao trang 2 và trang 3 hộ chiếu của cha và mẹ;

8/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

*   Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

Facebook:Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka  


 

CẤP BẢN SAO KHAI SINH/TRÍCH LỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin cấp bản sao Khai sinh hoặc bản sao Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc Khai sinh (tải tại đây);

2/ Bản copy Giấy Khai sinh/Trích lục khai sinh;

3/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

*   Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666; trường hợp gấp cần liên hệ về thủ tục lãnh sự, công dân gọi vào số điện thoại 090-4769-6789 (Có thể liên hệ qua Viber/Zalo).

     Facebook:Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka