THỦ TỤC QUỐC TỊCH

 

I. THỦ TỤC SỐ 13: XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai (tải tại đây; khai trên máy tính, in ra, ký tên);

3/ Copy thẻ cư trú;

4/ Hộ chiếu/Chứng minh thư (bản gốc và bản sao);

II. THỦ TỤC SỐ 14: XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai 03 bản gốc (tải tại đây); Mẫu đơn xin thôi quốc tịch dành cho người giám hộ (tải tại đây); Mẫu Thỏa thuận xin thôi quốc tịch cho con chưa thành niên (tải tại đây)

3/ Tờ khai lý lịch (khai trên máy tính và in ra): 03 bản;

4/ Bản sao Giấy khai sinh (bản sao từ sổ gốc, dấu đỏ hoặc bản sao có công chứng): 03 bản;

5/ Bản sao công chứng Hộ chiếu (trang 2, trang 3): 03 bản;

6/ Giấy thông báo của Sở Tư pháp địa phương của Nhật Bản đề nghị thôi quốc tịch Việt Nam có xác nhận con dấu của Bộ Ngoại giao NB: 01 bản chính và 02 bản copy

Lưu ý:

- Trường hợp ở mục 4/ và mục 5/ nếu nộp bản photocopy, cần xuất trình bản gốc/bản chính để đối chiếu.

- Công dân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định để Đại sứ quán tiếp nhận, thụ lý giải quyết. Trong đó, cần hoàn thiện các thủ tục mục 6 trước khi nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch, gồm: Hợp pháp hóa lãnh sự, xử lý dịch (bản dịch của công dân có tính tham khảo, trừ trường hợp công dân nộp bản dịch đã được công chứng), công chứng bản dịch (phí và lệ phí liên quan thực hiện theo quy định). 

III. NHẬN KẾT QUẢ THÔI QUỐC TỊCH

Khi nhận được thông báo của Tổng lãnh sự quán về việc công dân đã được Chủ tịch nước cho phép được thôi quốc tịch Việt Nam như đăng tại danh sách quyết định dưới đây (công dân đồng thời chủ động kiểm tra kết quả thôi quốc tịch trên website Văn phòng Chủ tịch nước :Quyết định (vpctn.gov.vn)  hoặc website tra cứu văn bản pháp luật https://thuvienphapluat.vn/), công dân trực tiếp đến Tổng lãnh sự quán hoặc gửi hồ sơ sau đây qua đường bưu điện:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Hộ chiếu gốc;

3/ Copy Quyết định thôi quốc tịch (download từ website Văn phòng Chủ tịch nước https://vpctn.gov.vn/ hoặc website tra cứu văn bản pháp luật https://thuvienphapluat.vn/).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.