Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 và xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Ủy ban Nhà nước về…

Chiều 27/11/2020 tại Hà Nội, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW…
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài…