HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 45-CT/TW

Chiều 27/11/2020 tại Hà Nội, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới do Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

1

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về NVNONN, Đặng Minh Khôi

phát biểu kết luận Hội nghị

 

Hội nghị có sự tham dự của gần 400 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, một số Uỷ ban của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các thành uỷ, tỉnh uỷ và uỷ ban nhân dân trong cả nước, lãnh đạo các tổ chức – chính trị xã hội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Bộ Ngoại giao và lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) qua các thời kỳ, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 và đông đảo kiều bào đến từ 25 quốc gia đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. 

Hội nghị đã được nghe phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. 

Sau phiên khai mạc, Hội nghị đã tập trung thảo luận tại ba phiên chuyên đề gồm: “Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách chung dành cho NVNONN”; “Thu hút nguồn lực NVNONN phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”; “Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thúc đẩy dạy và học tiếng Việt cho NVNONN nhằm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc”. Đây là ba nội dung trọng tâm của công tác đối với NVNONN trong những năm qua và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe 16 tham luận của đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, tập trung đánh giá những việc đã làm và chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp để đưa công tác về NVNONN ngày càng thực chất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, góp phần hiện thực hoá tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai chính sách đối với NVNONN, nhất là trong công tác thu hút nguồn lực kiều bào, thông tin tuyên truyền, hỗ trợ cộng đồng duy trì văn hoá dân tộc, dạy và học tiếng Việt. Ngoài ra, Hội nghị cũng là dịp để tập hợp những ý kiến đóng góp, kiến nghị của kiều bào, các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác về NVNONN thời gian tới. 

Thứ trưởng cho biết, qua các ý kiến tại Hội nghị đã chỉ ra một số phương hướng và nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng về củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới. Cần thực sự coi cộng đồng NVNONN là “bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam” trong xây dựng và triển khai các chính sách liên quan; Chú trọng nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh cũng như nhu cầu, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của kiều bào để làm cơ sở sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi các chính sách liên quan đến NVNONN; Sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh việc thu hút nguồn lực của NVNONN, nhất là trong lĩnh vực kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Sớm tháo gỡ những rào cản, bất cập đối với kiều bào khi triển khai các dự án đầu tư, các hoạt động thương mại, hoặc tham gia các dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ ở trong nước; Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ, vận động kiều bào; Chú trọng tính thiết thực và hiệu quả, nhằm làm cho kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng hướng về quê hương, đất nước; Chú trọng đổi mới công tác dạy và học tiếng Việt, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, công tác thông tin đối với NVNONN để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của kiều bào; Đẩy mạnh công tác NVNONN trong tình hình mới là nhiệm vụ chung của các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Nhà nước về NVNONN và Ban Tôn giáo Chính phủ, và Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho 05 cá nhân, Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho 14 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngoại giao nói chung và công tác về NVNONN nói riêng. 

Nguồn: Tạp chí Quê Hương (Online)