Cổng thông tin của Bộ Tư pháp Nhật Bản - Thông tin dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản (Tiếng Việt) ​

Thông tin dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản (Tiếng Việt)

 

​Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản xin giới thiệu Cổng thông tin của Bộ Tư pháp Nhật Bản: Thông tin dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản (phiên bản tiếng Việt dành cho người Việt Nam), tại địa chỉ: http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri15_00019.html​  

Xin trân trọng thông tin để các công dân Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản tham khảo các quy định, hướng dẫn của Chính phủ Nhật Bản nhằm hỗ trợ người nước ngoài ​sinh sống tại Nhật Bản./.