Hướng dẫn cách ly về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh (Giấy chứng nhận tiêm chủng/Hộ chiếu vắc-xin))

Căn cứ Quyết định 3092/QĐ-BYT về triển khai thí điểm "Hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh". Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông tin tới người nhập cảnh các tiêu chí của GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊM CHỦNG/HỘ CHIẾU VẮC-XIN của người nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay về Quảng Ninh từ 01-31/07/2021 thuộc phạm vi triển khai của Quyết định nêu trên như sau: 

1. Điểm 1.1 (a) Phần IV Chương I của Hướng dẫn, cụ thể: 

- Người nhập cảnh có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước tiêm vắc xin cấp (vắc xin tiêm phòng phải được Tổ chức Y tế Thế giới hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu hoặc Việt Nam cấp phép sử dụng); Liều cuối cùng tiêm vắc xin trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh.

- Người nhập cảnh có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước điều trị cấp. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng.

- Chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật tay nghề cao (sau đây gọi chung là chuyên gia) và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; vận động viên.;

- Khách ngoại giao, công vụ nêu tại Khoản 3, Mục II, Chương III Hướng dẫn này.

 2. Về Giấy chứng nhận tiêm chủng của nước ngoài:

- Đối với Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng chưa được giới thiệu tới Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cần phải làm thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự để có thể sử dụng ở Việt Nam (tham khảo thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại đây)

- Đối với mẫu Giâý chứng nhận tiêm chủng đã được giới thiệu tới Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, cơ quan sẽ tiến hành xác minh để đảm bảo tính xác thực và thông tin liên quan trên Giấy chứng nhận. 

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo./.