Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống, mua bán người và ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/07 của Việt Nam

1

Số điện thoại đường dây nóng Bảo hộ công dân của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka: +8190-4769-6789

Tổng đài Bảo hộ công dân (Bộ Ngoại giao): +84 981 84 84 84./.