Mời tham dự Hội thảo Khởi động Dự án chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực ngành môi trường tại tỉnh Bình Dương

12

Đầu mối liên hệ: 

Chi nhánh Thương vụ Osaka:

- Địa chỉ: Phòng 401, Sakaiekimae Bldg, Kumanochonishi 3-2-13, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka-fu, Japan, 590-0947

- Điện thoại: 072-276-4166

- Fax: 072-276-4169