Ngày 02/07/2021, tại trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà tiếp Chủ tịch mới nhậm chức của Hội đồng nghị sỹ tỉnh Osaka

Tại buổi tiếp, Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà chúc mừng Ông Suzuki Ken và ông Sugimoto Taihei vừa nhậm chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Hội đồng Nghị sỹ tỉnh Osaka; khẳng định TLSQ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghị sỹ tỉnh Osaka để cùng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa tỉnh Osaka và các địa phương Việt Nam; mong muốn sớm được phối hợp thu xếp chuyến thăm Việt Nam của Hội đồng nghị sỹ tỉnh Osaka.

 

1

 

Ông Suzuki bày tỏ vui mừng được cùng TLSQ thúc đẩy quan hệ tỉnh Osaka với Việt Nam; nhấn mạnh và mong muốn phía Việt Nam tham gia tích cực EXPO 2025. Ông Suzuki cũng quan tâm và trao đổi với Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh.

 

2