Ngày 19/3/2021, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà chào xã giao ông Nishimura Teiichi, chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Việt khu vực Kansai

Ngày 19/3/2021, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà chào xã giao ông Nishimura Teiichi, chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Việt khu vực Kansai

TLS gap Hoi HNNV tinh Kansai

Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà cho biết Chính phủ Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản đánh giá cao và luôn nhớ tới những đóng góp ý nghĩa của Hội hữu nghị Nhật Việt khu vực Kansai đối với việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu kinh tế giữa khu vực Kansai với Việt Nam; khẳng định trong nhiệm kỳ của mình, sẽ nỗ lực hết sức đóng góp thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và khu vực Kansai nhằm phát triển mạnh mẽ sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác nhân lực, giao lưu nhân dân.

TLS gap Hoi HNNV tinh Kansai

Ông Nishimura Teiichi thay mặt Hội hữu nghị Nhật Việt khu vực Kansai chào đón Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà; mong muốn cùng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa khu vực Kansai với Việt Nam trên nhiều mặt và có những hỗ trợ thiết thực đối với người Việt Nam gặp khó khăn do covid 19.