Thông báo về việc áp dụng tạm thời việc công nhận và cho phép sử dụng đối với Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của người nhập cảnh Việt Nam

   Liên quan đến văn bản số 6288/BYT-MT ngày 04/08/2021 của Bộ Y tế, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã trao đổi với cơ quan chức năng của Bộ Y tế thống nhất áp dụng tạm thời việc công nhận và cho phép sử dụng đối với Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của người nhập cảnh Việt Nam như sau: 

   1. Đối với Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đã được giới thiệu chính thức cho Cơ quan đại diện (CQĐD): CQĐD làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự/xác nhận để người nhập cảnh sử dụng Giấy này ở Việt Nam. 

   2. Đối với Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đã được giới thiệu chính thức qua đường ngoại giao: CQĐD thông báo cho người đã được tiêm chủng mang trực tiếp Giấy tờ đó về trong nước, các cơ quan chức năng trong nước sẽ đối chiếu với các bản mẫu được giới thiệu chính thức.

   Ghi chú: Nhật Bản đã giới thiệu Giấy chứng nhận tiêm chủng qua đường ngoại giao tới Cơ quan chức năng của Việt Nam. 

   Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka trân trọng kính báo./.