THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SANG HỘ CHIẾU MẪU MỚI

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI

SANG HỘ CHIẾU MẪU MỚI

Thực hiện ý kiến của Bộ Công an và Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhằm chuẩn bị điều kiện cần thiết để chuyển sang cấp hộ chiếu phổ thông (HCPT) theo mẫu mới (từ 01/07/2022). Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (TLSQ) xin thông báo đến cộng đồng người Việt tại địa bàn một số nội dung như sau:

1.  Từ nay đến ngày 30/06/2022, trên cơ sở nhu cầu của công dân, TLSQ sẽ tiếp tục cấp hộ chiếu theo mẫu hiện hành cho đến khi hết số lượng còn dư tại TLSQ. TLSQVN tại Osaka sẽ thông báo khi hết số lượng hộ chiếu mẫu cũ.

Đối với công dân đã làm thủ tục và được TLSQ nhận hồ sơ trước đó, đến thời hạn nhận kết quả vẫn được giải quyết trả hộ chiếu mẫu cũ. 

Hộ chiếu phổ thông mẫu cũ đã được cấp trước ngày 01/07/2022 có giá trị sử dụng đến hết thời gian ghi trong hộ chiếu.

2. Từ ngày 01/07/2022, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ cấp đổi hộ chiếu xin vui lòng chờ thông báo tiếp theo của TLSQ về thời gian tiếp nhận mới hồ sơ, do TLSQ sẽ phải chờ phôi hộ chiếu mới từ Việt Nam.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông tin để công dân được biết và chủ động kế hoạch./.