Thủ tục cấp Giấy Miễn Thị thực

Liên quan đến thủ tục cấp Giấy miễn thị thực theo quy định tại Nghị định 82/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ và trên cơ sở trao đổi thống nhất với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao thông tin như sau: 

1. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định. 

2. Giấy miễn thị thực cấp trước đây vẫn còn giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên Giấy sẽ được chấp nhận để nhập cảnh Việt Nam. 

3. Việc duyệt cấp Giấy miễn thị thực không gắn với việc mua vé máy bay, phê duyệt và tổ chức cách ly tại Việt Nam. Công dân cần tuân thủ theo hướng dẫn của các hãng hàng không để mua vé máy bay, lên máy bay về nước và thực hiện đúng các hướng dẫn về giám sát, cách ly, theo dõi y tế sau khi nhập cảnh tại Việt Nam. 

Trân trọng thông báo./.