Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà tiếp Chủ tịch và Phó Chủ tịch mới nhậm chức của Hội đồng nghị sỹ thành phố Kobe

Ngày 19/07/2021, tại trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà tiếp Chủ tịch và Phó Chủ tịch mới nhậm chức của Hội đồng nghị sỹ thành phố Kobe

 

1

Tại buổi tiếp, Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà chúc mừng ông Bo Yasunaga và ông Okihisa Masaru vừa nhậm chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Hội đồng Nghị sỹ thành phố Kobe; khẳng định TLSQ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghị sỹ thành phố Kobe để cùng thúc đẩy quan hệ giữa thành phố Kobe với các địa phương Việt Nam; mong muốn sớm được phối hợp thu xếp chuyến thăm Việt Nam của Liên minh nghị sỹ thành phố Kobe và Việt Nam. Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà cũng cảm ơn Hội đồng Nghị sỹ thành phố Kobe đã tích cực hỗ trợ người Việt Nam tại Kobe gặp khó khăn do Covid 19.

2

Ông Bo Yasunaga bày tỏ vui mừng được trở lại thăm trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; mong muốn cùng TLSQ thúc đẩy quan hệ Kobe-Việt Nam đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp thành phố Kobe đầu tư sang Việt Nam, thu hút khách du lịch Việt Nam thăm Kobe. Ngoài ra, ông Bo Yasunaga cũng muốn tìm người phù hợp để giới thiệu làm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Kobe./.