Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà chào xã giao ông Yamamoto Jota, Đại sứ phụ trách khu vực Kansai ​

Ngày 5/3/2021, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà chào xã giao ông Yamamoto Jota, Đại diện Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ phụ trách khu vực Kansai

Đây là cuộc tiếp xúc đối ngoại chính thức đầu tiên của Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà kể từ ngày tới Nhật Bản đảm nhận trọng trách Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka.

TLS Gap BNG NB

Đại sứ Yamamoto Jota chúc mừng và hoan nghênh chào đón Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà; trao đổi thân tình về mối quan hệ Việt - Nhật và khẳng định cùng phối hợp tích cực để thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung, khu vực Kansai và Việt Nam nói riêng trong thời gian tới.

TLS Gap BNG NB

Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka và khẳng định sẽ nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và khu vực Kansai, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và hợp tác nhân lực… Đồng thời cho biết Lãnh đạo Chính phủ, các địa phương Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nhật Bản và chú trọng việc thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực Kansai.