Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà gặp gỡ Ban chấp hành Hiệp hội người Việt tại Kansai

Ngày 26/3/2021, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà gặp gỡ Ban chấp hành Hiệp hội người Việt tại Kansai

image_50423297.JPG

Các thành viên Ban chấp hành của Hiệp hội người Việt tại Kansai lần lượt giới thiệu và báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội và một số chi hội trong thời gian qua.

image_50434817.JPG

Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà khẳng định rất chú trọng công tác liên quan cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kansai; cho rằng Ban chấp hành của Hiệp hội nên có các cuộc họp định kỳ, xây dựng chương trình hành động hàng năm, hàng quý và cần lập ra các chi hội và có định hướng, chương trình phù hợp từng khu vực.

image_50409217.JPG

Chị Nguyễn Ngọc, chủ tịch Hiệp hội thay mặt Ban chấp hành ghi nhận ý kiến của Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà và cho biết sẽ sớm triển khai mở rộng chi hội tại các thành phố có nhiều người Việt Nam sinh sống, trước mắt là thành phố Sakai và thành phố Osaka./.