Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà phát biểu tại sự kiện trực tuyến Global Talent and Business Meetup

Ngày 24/4/2021, Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà tham dự và phát biểu tại sự kiện trực tuyến “Global Talent & Business Meetup”. Với sự ủng hộ của Dự án đào tạo và sử dụng nhân tài thuộc Asia Business Creation Platform của Liên đoàn Kinh tế Kansai cùng một số đơn vị đồng hành, “Global Talent & Business Meetup” đã được tổ chức ở cả Nhật Bản và Việt Nam thường niên từ năm 2017 rất thành công, thu hút sự tham gia của nhiều Công ty, tổ chức Nhật Bản và trường Đại học của Việt Nam.

TLS tham dự Global Talent & Business Meetup

Trong bài phát biểu, Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà đã nêu tổng quan quan hệ Việt Nam và Nhật Bản, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và triển vọng của hợp tác Việt-Nhật trong lĩnh vực giáo dục và nhân lực. Nguồn nhân lực của Việt Nam trẻ và dồi dào. Hiện nay, có khoảng 80.000 du học sinh, 230.000 thực tập sinh kỹ năng Việt Nam tại Nhật bản. Những học sinh, thực tập sinh Việt Nam được đào tạo và làm việc tại Nhật Bản có chất lượng cao và thái độ tích cực. Đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức và các đơn vị hỗ trợ sự kiện và mong các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì và mở rộng những hoạt động tương tự theo nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh covid để thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác nhân lực giữa Nhật Bản và Việt Nam; khẳng định tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Ban tổ chức.

TLS tham dự Global Talent & Business MeetupTLS tham dự Global Talent & Business Meetup