LỊCH NGHỈ LỄ, TẾT NĂM 2024

Lịch nghỉ Lễ, Tết của Tổng Lãnh sự quán năm 2024

Tháng 1

1月1日 - 3日

Từ 1-3/1 (Thứ Hai – Thứ Tư) 元日

Tết Dương Lịch

1月08日

08/1 (Thứ Hai) 成人の日

Lễ Thành nhân

Tháng 2

2月8日-14日 

8/2-14/2(thứ Năm – thứ Tư) 旧暦お正月

Tết Nguyên đán Ngày lễ của Việt Nam

ベトナム祝日

2月23日

23/2 (Thứ sáu) 天皇誕生日

Sinh nhật Nhà vua

Tháng 3

3月20日

20/3 (Thứ tư) 春分の日

Ngày Xuân phân

Tháng 4

4月18日

18/4 (Thứ năm) Hung Vuong王様の命日

Giỗ tổ Hùng Vương Ngày lễ của Việt Nam

ベトナム祝日

4月29日

29/4 (Thứ hai) 昭和の日

Ngày Chiêu hòa

4月30日

30/4 (Thứ ba) 解放記念日

Ngày Thống nhất đất nước Ngày lễ của Việt Nam

ベトナム祝日

Tháng 5

5月1日

01/5 (Thứ tư) 国際労働に日

Ngày Quốc tế Lao động Ngày lễ của Việt Nam

ベトナム祝日

5月3日~6日

Từ ngày 3 - 6/5 (Thứ Sáu - Thứ Hai) 憲法記念日、みどりの日、

こどもの日, 振替休日

Tuần Lễ vàng

Tháng 7

7月15日

15/7 (Thứ Hai) 海の日

Ngày của Biển

Tháng 8

8月12日

12/8 (Thứ hai) 振替休日

Nghỉ bù Ngày của Núi

Tháng 9

9月2日~3日

02-03/9 (thứ Hai – thứ Ba) 建国記念の日

Ngày Quốc Khánh Ngày lễ của Việt Nam

ベトナム祝日

9月16日

16/9 (thứ Hai) 敬老の日

Ngày Kính lão

9月23日

23/9 (thứ Hai) 振替休日

Nghỉ bù ngày thu phân

Tháng 10

10月14日

14/10 (thứ Hai) スポーツ日

Ngày thể thao

Tháng 11

11月4日

4/11 (thứ Hai) 振替休日

Nghỉ bù ngày Văn hóa

Lịch nghỉ Lễ, Tết của Tổng Lãnh sự quán năm 2024

Tháng 1

1月1日 - 3日

Từ 1-3/1 (Thứ Hai – Thứ Tư) 元日

Tết Dương Lịch

1月08日

08/1 (Thứ Hai) 成人の日

Tổng Lãnh sự quán trân trọng thông báo tới quý công dân: