Thông báo khẩn về việc cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới (Có nơi sinh ở trang 2)

 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka trân trọng thông báo:

Thực hiện Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023), hiện nay Tổng Lãnh sự quán đang làm thủ tục tiếp nhận phôi hộ chiếu phổ thông mẫu mới và cập nhật phần mềm kỹ thuật liên quan.

Những hồ sơ xin cấp đổi hộ chiếu phổ thông đã nộp tại Tổng Lãnh sự quán sẽ tạm thời chưa được giải quyết cho đến khi công tác chuẩn bị được hoàn thành. Đề nghị đương sự khai lại tờ khai theo mẫu mới (xem ở cuối thông báo này)  và nộp bổ sung để được cấp hộ chiếu theo quy định.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, Tổng Lãnh sự quán chỉ cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu quy định của Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 theo thủ tục rút gọn với thời hạn 01 năm cho những trường hợp có nhu cầu về nước gấp. Những trường hợp này, đề nghị công dân đến trực tiếp Tổng Lãnh sự quán để được giải quyết.

Cho tới khi có thông báo khác, Tổng Lãnh sự quán không tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp đổi hộ chiếu qua bưu điện.

Xin cảm ơn./.

Xem mẫu Tờ khai tại đây: Form cấp đổi HC mới_0.pdf

Thông tin về lễ hội Việt Nam tại trang web:

Lịch nghỉ Lễ, Tết của Tổng Lãnh sự quán năm 2024

Tháng 1

1月1日 - 3日

Từ 1-3/1 (Thứ Hai – Thứ Tư) 元日

Tết Dương Lịch

1月08日

08/1 (Thứ Hai) 成人の日

Tổng Lãnh sự quán trân trọng thông báo tới quý công dân: