THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ THÁNG 5 NĂM 2022

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo lịch nghỉ lễ tháng 05 năm 2022 như sau:

- Thứ hai, ngày 02/05: Ngày thống nhất đất nước (Việt Nam) (nghỉ bù)

- Thứ ba, ngày 03/05: Ngày Quốc tế lao động (Việt Nam) (nghỉ bù)/ Ngày kỷ niệm hiến pháp (Nhật Bản)

- Thứ tư, ngày 04/05: Ngày cây xanh (Nhật Bản)

- Thứ năm, ngày 05/05: Ngày trẻ em (Nhật Bản)

Trân trọng kính báo!

Tổng Lãnh sự quán trân trọng thông báo tới quý công dân:

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo tới quý công dân, TLSQ sẽ đóng cửa các ngày sau: 

Ngày 11/08/2023: Lễ Obon

 

新型コロナウィルス大流行後、急速に回復したベトナムはサプライチェーンの再構築と外国企業による直接投資活動を推進しています。