Thông báo tạm dừng tiếp nhận Form đăng ký "Khảo sát bảo hộ công dân 3.0 - Osaka"

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (TLSQ) xin thông báo:

Do số lượng đăng kí về nước trên chuyến bay từ Osaka về Hà Nội dự kiến ngày 27/8/2021 đã vượt quá khả năng chuyên chở của máy bay, TLSQ sẽ tạm dừng tiếp nhận đăng kí qua Form ""Khảo sát bảo hộ công dân 3.0 - Osaka" từ 17:00 ngày 24/8/2021.

TLSQ sẽ mở lại Form đăng ký "Khảo sát" để tiếp nhận đăng ký của công dân trên các chuyến bay đưa công dân về nước tiếp theo (sẽ thông báo sau). 

TLSQ xin trân trọng thông báo./.

Tổng lãnh sự quán xin trân trọng thông báo, TLSQ sẽ đóng cửa trong thời gian nghỉ Lễ 30/4-1/5 và Tuần lễ vàng từ ngày 29/4/2023 đến 7/5/2023.