THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LÃNH SỰ

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản xin thông báo thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ tục, hồ sơ lãnh sự kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023 sẽ thay đổi như sau:

- Nhận hồ sơ:  9h00 – 12h00,  Thứ Hai – Thứ Sáu;

- Trả kết quả: 15h30 – 17h00,  Thứ Hai – Thứ Sáu. 

Xin cảm ơn./.

Tổng Lãnh sự quán trân trọng thông báo tới quý công dân:

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo tới quý công dân, TLSQ sẽ đóng cửa các ngày sau: 

Ngày 11/08/2023: Lễ Obon

 

新型コロナウィルス大流行後、急速に回復したベトナムはサプライチェーンの再構築と外国企業による直接投資活動を推進しています。