THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LÃNH SỰ

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản xin thông báo thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ tục, hồ sơ lãnh sự kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023 sẽ thay đổi như sau:

- Nhận hồ sơ:  9h00 – 12h00,  Thứ Hai – Thứ Sáu;

- Trả kết quả: 15h30 – 17h00,  Thứ Hai – Thứ Sáu. 

Xin cảm ơn./.