THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP/ĐỔI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

Tổng Lãnh sự quán xin thông báo, kể từ ngày 01/03/2023, để đảm bảo các quy định liên quan tới quản lý cấp phát hộ chiếu, trân trọng đề nghị công dân đến trực tiếp Tổng Lãnh sự quán để nộp hồ sơ cấp/đổi hộ chiếu.

Trong trường hợp công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cần cấp/đổi hộ chiếu gấp, đề nghị công dân liên hệ với Tổng Lãnh sự quán qua địa chỉ email: vnconsular@vnconsulate-osaka.org  để Tổng Lãnh sự quán xem xét và hướng dẫn giải quyết.

Về việc chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ liên quan đến cấp/đổi hộ chiếu, đề nghị công  dân tham khảo đường link sau: https://vnconsulate-osaka.org/vi/thu-tuc-ho-chieu-pho-thong.

Trân trọng.

Tổng Lãnh sự quán trân trọng thông báo tới quý công dân:

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo tới quý công dân, TLSQ sẽ đóng cửa các ngày sau: 

Ngày 11/08/2023: Lễ Obon

 

新型コロナウィルス大流行後、急速に回復したベトナムはサプライチェーンの再構築と外国企業による直接投資活動を推進しています。