THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGỪNG NHẬN HỒ SƠ CẤP ĐỔI/CẤP MỚI HỘ CHIẾU

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NGỪNG NHẬN HỒ SƠ

CẤP ĐỔI/CẤP MỚI HỘ CHIẾU

Tiếp theo thông báo ngày 23/06/2022 của TLSQ về việc hướng dẫn nộp hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu theo mẫu mới. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (TLSQ) xin cập nhật thông tin đến cộng đồng người Việt tại địa bàn một số nội dung như sau:

1.  Từ thứ hai, ngày 27/06/2022, TLSQ sẽ ngừng nhận hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu, do đã hết số lượng phôi hộ chiếu mẫu hiện hành.  

Đối với công dân đã làm thủ tục và được TLSQ nhận hồ sơ trước đó, đến thời hạn nhận kết quả vẫn được giải quyết trả hộ chiếu mẫu cũ. 

Hộ chiếu phổ thông mẫu hiện hành đã được cấp trước ngày 01/07/2022 có giá trị sử dụng đến hết thời gian ghi trong hộ chiếu.

2. Từ ngày 27/06/2022, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ cấp đổi hộ chiếu xin vui lòng chờ thông báo tiếp theo của TLSQ về thời gian tiếp nhận mới hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu theo mẫu mới, do TLSQ sẽ phải chờ phôi hộ chiếu mẫu mới từ Việt Nam.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông tin để công dân được biết và chủ động kế hoạch./.

Tổng Lãnh sự quán trân trọng thông báo tới quý công dân:

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo tới quý công dân, TLSQ sẽ đóng cửa các ngày sau: 

Ngày 11/08/2023: Lễ Obon

 

新型コロナウィルス大流行後、急速に回復したベトナムはサプライチェーンの再構築と外国企業による直接投資活動を推進しています。