THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ CẤP ĐỔI/CẤP MỚI HỘ CHIẾU

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ

CẤP ĐỔI/CẤP MỚI HỘ CHIẾU

Tiếp theo thông báo ngày 27/06/2022 của TLSQ về việc hướng dẫn nộp hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu theo mẫu mới. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (TLSQ) xin cập nhật thông tin đến cộng đồng người Việt tại địa bàn một số nội dung như sau:

1.  Từ thứ ba, ngày 19/07/2022, TLSQ sẽ bắt đầu nhận hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu mẫu mới (đối với các trường hợp cần thiết/cấp bách), do số lượng phôi hộ chiếu mẫu mới được phân bổ đợt đầu có hạn.

- Các trường hợp cần thiết/cấp bách như hộ chiếu quá hạn, hỏng/mất, hộ chiếu còn hạn dưới 6 tháng nhưng có việc cấp bách phải xuất cảnh (có vé máy bay, đơn trình bày); hộ chiếu cấp mới lần đầu (trẻ mới sinh).

- Đối với các trường hợp cư trú bất hợp pháp, hết hạn lưu trú đã trình báo Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản đề nghị chờ thông báo tiếp theo của TLSQ.

2. Trường hợp chưa cần thiết/cấp bách, vui lòng đợi thông báo tiếp theo của TLSQ khi TLSQ được cấp bổ sung số lượng phôi hộ chiếu mẫu mới.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông tin để công dân được biết và chủ động kế hoạch./.

Tổng lãnh sự quán xin trân trọng thông báo, TLSQ sẽ đóng cửa trong thời gian nghỉ Lễ 30/4-1/5 và Tuần lễ vàng từ ngày 29/4/2023 đến 7/5/2023.