THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ CẤP MỚI/ CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ CẤP MỚI/ CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo từ ngày 14/10/2022, TLSQ sẽ tiếp tục nhận hồ sơ cấp mới, cấp đổi hộ chiếu (do hết hạn, hỏng, mất, ngắn hạn...).

Tổng lãnh sự quán kính báo./.