Thông báo về việc tạm dừng, giảm tần suất chuyến bay giải cứu, thương mại đưa công dân Việt Nam về nước trong tháng 5, tháng 6 năm 2021

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng đang khẩn trương, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, các Cơ quan hữu quan trong nước, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo điều chỉnh kế hoạch chuyến bay trong tháng 5, 6/2021, cụ thể như sau:

  1. Tạm dừng các chuyến bay giải cứu, thương mại đưa công dân về nước trong tháng 5/2021, trừ một số chuyến bay trong thời gian gần đã được cơ quan chức năng và cơ quan đại diện ta ở nước ngoài triển khai (Ngày 12/05/2021 từ Hoa Kỳ, Úc; 13/05/2021 từ Nhật Bản; 16/05/2021 từ Hàn Quốc)
     
  2. Giảm, giãn tần suất các chuyến bay đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo kế hoạch tháng 6/2021.
    Các chuyến bay trong tháng 06/2021 theo các thông báo trước đây tạm thời chưa triển khai thực hiện cho tới khi có kế hoạch cập nhật cụ thể.

    TLSQ Việt Nam tại Osaka xin trân trọng thông báo./.

Tổng lãnh sự quán xin trân trọng thông báo, TLSQ sẽ đóng cửa trong thời gian nghỉ Lễ 30/4-1/5 và Tuần lễ vàng từ ngày 29/4/2023 đến 7/5/2023.