THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MỘT SỐ THỦ TỤC LÃNH SỰ ONLINE.

Từ ngày 01/04/2024, đề nghị công dân làm các thủ tục lãnh sự có trong danh mục dưới đây quét mã QRCODE hoặc bấm vào link tương ứng để nhập thông tin tờ khai và in tờ khai được gửi vào email đăng ký để nộp hồ sơ.

1. ĐĂNG KÝ KHAI SINH

https://forms.office.com/r/zURed8Pdc8

QRCode for DKKS.png

2. TRÍCH LỤC GHI CHÚ KHAI SINH

https://forms.office.com/r/fZi8TYyvpp

QRCode for TLGCKS

3. ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

https://forms.office.com/r/3TRzy7vBWG

QRCode for DKKH

4. TRÍCH LỤC GHI CHÚ KẾT HÔN

https://forms.office.com/r/Zh0Tu6g4u6

QRCode for TLGCKH

5. TRÍCH LỤC GHI CHÚ LY HÔN

https://forms.office.com/r/weqyXmDQHZ

QRCode for GCLH

6. XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

https://forms.office.com/r/xNnGqJ3Pgy

QRCode for XNTTHN.png