Điều lệ hoạt động của Hiệp hội người Việt Nam tại Kansai

ĐIỀU LỆ

 

Điều 1 : Tên Hội l HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT NAM VNG KANSAI

Trụ sở văn phòng đại diện :

- Osaka-Fu,Yao-Shi,MinamiHon-Machi 7 Chome 5 ban chi 27 - 2F

- Ngày thành lập:  24/8/2008

 

Điều 2 :  TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH CỦA HỘI

-  Hội là một tổ chức của những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại vùng Kansai, Nhật Bản và những vùng lân cận.

-  Hội là một tổ chức hợp pháp, phi lợi nhuận; hoạt động với tôn chỉ Đoàn Kết gắn bó, củng cố và phát triển cộng đồng người Việt Nam tại vùng Kansai có cuộc sống an định tốt đẹp hơn trong xã hội Nhật Bản; Tạo điều kiện cho cộng đồng gắn kết, hướng về quê hương tổ quốc, cùng bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng tại địa phương; Tương trợ giúp đỡ khi người Việt gặp khó khăn trong cuộc sống; Tạo cơ hội thuận tiện cho thế hệ con em người Việt Nam học hỏi, hiểu biết về văn hoá phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam; Giữ gìn và giới thiệu tinh hoa Văn Hoá Việt Nam đến người Nhật và các tổ chức, Hội đoàn người nước ngoài; Làm cầu nối giao lưu giữa Việt Nam với các Tổ chức, Hội đoàn người Nhật và người ngoại quốc khác tạo sự hiểu biết lẫn nhau trên tinh thần thân thiện và tôn trọng.

 

Điều 3 : PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

- Tất cả người Việt tại vùng Kansan và các vùng lân cận được tham gia vào Hội trên cơ sở tự nguyện.

-   Hội chủ trương tự lực đồng thời thu nhận mọi ý kiến đóng góp hữu ích và sự giúp đỡ của các Hội đoàn, Tổ chức hợp pháp của người ngoại quốc khác tại Nhật Bản nhằm đảm bảo sự hoạt động của Hội được vững chắc, tạo nên hiệu quả thiết thực đối với người Việt trong khuôn khổ luật pháp hiện hành của chính phủ Nhật Bản.

- Mọi ý hướng lề lối làm việc phải được thông qua Ban đại diện tránh xu hướng độc đoán chuyên quyền lập bè phái trong Hội.

 

Điều 4 : LÃNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Truyền bá, phổ biến chủ trương, chính sách, luật lệ của Chính phủ Nhật Bản, chính quyền sở tại liên quan đến sinh hoạt, đời sống đến cộng đồng người Việt, nhằm giúp đỡ người Việt bớt khó khăn phần nào về vấn đề ngôn ngữ, thông tin liên lạc.

- Cập nhật những bản tin về cộng đồng người Việt và những tin tức cần thiết liên quan đến cuộc sống của xã hội Nhật để tạo sự gần gũi và hiểu biết nhau qua thư từ hoặc qua mail điện tử.

- Tạo điều kiện và khuyến khích cho con em Việt Nam học tiếng Việt.

- Tạo điều kiện và khuyến khích cho những ai muốn học thêm tiếng Nhật.

- Tích cực tham gia việc giao lưu quốc tế thông qua hình thức văn nghệ giải trí vui chơi,thể thao,du lịch,cấm trại, nấu ăn và các hình thức thích hợp khác

- Hỗ trợ các hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam: (1) tham gia đón, tiếp đoàn Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Nhật Bản thăm và làm việc; (2) Kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản sang Việt Nam đầu tư và ngược lại; (3) Các hoạt động khác theo yêu cầu của Tổng Lãnh sự.

 

Điều 5 : HỘI VIÊN

- Hội viên tự nguyện tham gia các hoạt động dưới sự hướng dẫn của Hội với mục đích giúp đỡ lẫn nhau trong tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết.

- Tất cả thành viên gia nhập Hội phải: (1) đóng góp tích cực vào hoạt động chung, không ai có quyền vì danh, vì lợi cá nhân riêng tư mà lợi dụng danh nghĩa Hội làm điều sai trái; (2) cống hiến cho cộng đồng người Việt bằng sự nhiệt tâm, nhiệt tình, chấp nhận sự hy sinh và đôi khi phải chịu thiệt thòi cho bản thân.

- Hoàn thành nghĩa vụ hội phí định kỳ.

 

Điều 6 : CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI

Đại Hội toàn thể Hội viên bầu ra Ban đại diện với nhiệm kỳ 01 năm:

Chủ tịch                  :  1 người  

Phó chủ tịch            :  4 người

Thư ký                    :  2 người

Thủ quỹ                  :  1 người

Kế toán                   :  1 người

Uỷ viên                   :  Thay đổi tùy theo hoạt động của Hội.

Cố vấn Luật hành chính sở tại :  2 Người

Nhiệm vụ của Ban đại diện là: (1) Quyết định, tổ chức các chương trình hoạt động hàng năm của Hội; (2) Thay mặt Hội tham gia vào các hoạt động đối nội, đối ngoại; (3) Tổ chức kêu gọi các Hội viên tham gia vào các hoạt động chung của cộng đồng; (4) Đại diện Hội đề xuất với Tổng Lãnh sự quán những chủ trương, vấn đề nhằm mang lại quyền lợi, lợi ích cho cộng đồng.

 

Điều 7:  BẦU CỬ, TỪ CHỨC và BÃI MIỄN

- Đại hội toàn thể hội viên Hội Người Việt Nam vùng Kansai được tiến hành một năm một lần để bầu ra ban đại diện với nhiệm kỳ một năm.

- Việc bầu cử và biểu quyết dựa theo nguyên tắc “thiểu số phục tùng đa số”.

- Tất cả Hội viên có quyền đề cử người vào Ban đại diện và dùng lá phiếu để bầu ra Ban đại diện.

- Thành phần Ban đại diện vì lý do chính đáng ( bi ̣bệnh , công tác xa,) không thể đảm trách công việc đương nhiệm thì ban đai diện sẽ cử thành viên khác tạm thời thay thế.

- Nếu thành viên trong Ban đại diện không đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ thì có thể xin từ chức bằng văn bản hoặc bằng sự công bố trước buổi họp toàn Ban đại diện.

- Nếu thành viên trong ban đ̣ai diện, hội viên có những hành động gây hậu quả không tốt có tác hại đến uy tín thanh danh của Hội thì thành viên đó nên thẳng thắn tự nhận thiếu sót, sai lầm của mình và đồng thời phải khắc phục sửa đổi bằng những hành động thiết thực. Nếu vẫn còn tiếp tục phạm lỗi lầm thì tất cả thành viên trong Hội có quyền dùng lá phiếu “ Bất tín nhiệm” để bãi miễn, khai trừ thành viên đó để giữ uy tín và thanh danh Hội.

 

Điều 8 : NGÂN QUỸ

- Ngân quỹ hoạt động của Hội được xây dựng từ: (1) các hoạt động gây quỹ cho Hội (Huy động mọi người tham gia các hoạt động gây quỹ, trích 10%  ủng hộ cho ngân quỹ Hội trước  khi khấu trừ các khoản thù lao, kinh phí); (2) Hội phí : 500 yen/1 tháng (Có thể đóng trọn năm hoặc 6 tháng đóng 1 lần); (3) Khoản đăng ký gia nhập đóng 1 lần duy nhất/1000yen dành cho đối tượng du học sinh, thực tập sinh.

- Tài khoản của Hội

Số tài khoản của Hiệp hội người Việt Kansai 

Yucho Ngân hàng Bưu điện    14020  - 64649551

Chi nhánh  408    Số tài khoản : 6464955

Tên chủ tài khoản :   ZAIKANSAIBETONAMUJINKYOKAI

          - Ban chấp hành Hội quản lý các khoản thu chi cho hoạt động Hội và báo cáo đầy đủ hàng năm cho các Hội viên biết.                 

    

                                                                               T/M   Ban chấp hành

                                                                                   Chủ tịch Hiệp hội

                                                                               Nhiệm kỳ 2021-2022

                                                                                       Nguyễn Ngọc