Mời tham dự Cuộc thi trực tuyến - Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Thực hiện Hướng dẫn số 169-HĐ/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóc XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Tư pháp chủ trù, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" (Cuộc thi). 

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến thời hạn đến ngày 30/04/2021, nội dung được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn​

TLSQ xin trân trọng được thông tin tới Cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Osaka và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của công dân Việt Nam đối với cuộc thi nêu trên. 

Trân trọng kính báo./.

Kế hoạch tổ chức và Thể lệ chi tiết Cuộc thi.pdf