THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ PHÒNG LÃNH SỰ 

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông tin về thời gian tiếp nhận hồ sơ Lãnh sự như sau:

- Sáng: 09h30 – 11h30

- Chiều: 14h00 – 16h00

Trân trọng./. 

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo lịch nghỉ lễ tháng 05 năm 2022 như sau:

- Thứ hai, ngày 02/05: Ngày thống nhất đất nước (Việt Nam) (nghỉ bù)

- Thứ ba, ngày 03/05: Ngày Quốc tế lao động (Việt Nam) (nghỉ bù)/ Ngày kỷ niệm hiến pháp (Nhật Bản)

ダナン市はベトナム中部の最大都市として、中部の社会・経済ハブであります。

「ベトナム社会主義共和国と

党中央委員会委員、省党委員会書記、フーイエン省国会代表団長ファム・ダイ・ドゥオン様を団長するフーイエン省代表団は、日本の和歌山県を実務訪問することになります。

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin trân trọng thông báo, TLSQ đã được cấp phôi và cập nhật phàn mềm in hộ chiếu mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022 của Bộ Công an.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP HỘ CHIẾU

Từ thứ hai, ngày 27/06/2022, TLSQ sẽ ngừng nhận hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu, do đã hết số lượng phôi hộ chiếu mẫu hiện hành.
Dự án Vết xe Hy vọng Việt Nhật - IEVJ đã được bắt đầu triển khai với sự góp sức của những tình nguyện viên người Nhật Bản và người Việt Nam. IEVJ đã và đang tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhằm tạo môi trường không có rủi ro, bảo vệ quyền con người cho giao lưu con người giữa Nhật Bản và Việt Nam.