Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo kể từ ngày 14/10/2022, TLSQ sẽ tiếp tục nhận hồ sơ cấp mới, cấp đổi hộ chiếu (do hết hạn, hỏng, mất,...).  

Lễ hội Việt Nam sẽ được tổ chức tại Công viên Mitsui Outlet (Osaka) vào

Tiếp theo thông báo ngày 27/06/2022 của TLSQ về việc hướng dẫn nộp hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu theo mẫu mới. Từ thứ ba, ngày 19/07/2022, TLSQ sẽ bắt đầu nhận hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu mẫu mới (đối với các trường hợp cần thiết/cấp bách), do số lượng phôi hộ chiếu mẫu mới được phân bổ đợt đầu…

THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ PHÒNG LÃNH SỰ 

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông tin về thời gian tiếp nhận hồ sơ Lãnh sự như sau:

- Sáng: 09h30 – 11h30

- Chiều: 14h00 – 16h00

Trân trọng./. 

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo lịch nghỉ lễ tháng 05 năm 2022 như sau:

- Thứ hai, ngày 02/05: Ngày thống nhất đất nước (Việt Nam) (nghỉ bù)

- Thứ ba, ngày 03/05: Ngày Quốc tế lao động (Việt Nam) (nghỉ bù)/ Ngày kỷ niệm hiến pháp (Nhật Bản)

Thông tin về lễ hội Việt Nam tại trang web:

Buổi chiều ngày 01/01/2024, một trận động đất 7,5 độ richter xảy ra tại tỉnh Ishikawa làm thiệt mạng hơn 150 người và hơn 200 người đang mất tích. Cộng đồng người Việt Nam cũng có hơn 600 người ảnh hưởng bởi trận động đất này, đang phải lánh nạn hoặc thiếu thốn tại nơi đây.